Inte raketforskning. Men nästan.

Rymdresan

Universeum är Nordens mest besökta science center. Hit strömmar familjer, elever och turister för att vandra i regnskogen, hälsa på hajar och experimentera i kemilabbet. Bland mycket annat.

Utöver att stärka stadens position som en attraktiv destination ska Universeum bidra till det livslånga lärandet genom att förmedla kunskaper i naturvetenskap och teknik.

För Universeums räkning har vi undersökt hur ett par strategiskt viktiga grupper uppfattar och nyttjar verksamheten. Våra resultat och slutsatser har utgjort ett kvalitativt underlag för att fatta klokare beslut om framtiden.

Partnerundersökning
Ett antal företag och organisationer bidrar både ekonomiskt och med kompetens till Universeums utställningar och aktiviteter. Dessa partners gör det möjligt att hålla en hög kvalitet samtidigt som biljettpriserna kan hållas nere. För Universeum är det därför av största vikt att gruppen upplever samarbetet som positivt.

När vi som externa konsulter fick uppdraget att utvärdera nöjdheten och kartlägga behoven hos Universeums partners var syftet att samla in så uppriktiga svar som möjligt. Med hjälp av anonymiserade enkäter och djupintervjuer med före detta partners fick vi in ett underlag som var både klargörande och konstruktivt.

Utvärdering av Rymdresan
I den permanenta utställningen Rymdresan kan Universeums besökare bland annat uppleva ett dygn på Mars, visualisera meteorologiska data från jorden och prova att styra en månlandare.

För att ta reda på hur utställningen togs emot av besökarna anlitades vi på Nyla. Från Universeums sida var man mån om att utvärderingen skulle leda till verklig förståelse. Man hade också en önskan om att särskilt undersöka hur väl Rymdresan fungerade för besökare med funktionsvariationer.

Uppdraget löste vi genom en kombination av metoder. Till exempel satte vi samman en testpanel som fick i uppdrag att besöka utställningens alla rum och svara på en uppsättning frågor. Vi skickade också ut en enkät till årskortskunder för att komplettera det kvalitativa underlaget. I rapporten som vi slutligen lämnade över till Universeum framträdde en nyanserad bild av hur den nya utställningen uppfattades, samtidigt som ett par nyckeltal kunde utgöra nollvärden inför kommande uppföljningar.

”För Universeum är det otroligt viktigt att förstå våra besökares behov och upplevelser i våra lärmiljöer. Gästundersökningar ger ovärderlig input till vårt kvalitetsarbete – om de blir utförda på rätt sätt.

Nylas utvärdering av Rymdresan visade på både respekt för våra gäster och en hög ambition och yrkesskicklighet. Tillsammans med sin metodik, sitt arbetssätt och sin fingertoppskänsla levererade Nyla en kvalitativ studie och rapport över precis det vi behövde veta.”
Christa Törn-Lindhe, projektledare Universeum

Vill du veta mer?
Prata med Caroline Eriksson.