Låt ditt uttryck göra avtryck

När vi får uppdraget att ta fram ett kommunikationskoncept för detta projekt inser vi tidigt i processen att det inte är nyproduktion standard 1A vi har att göra med. Här finns istället en tydlig särprägel i själva produkten, genom att väldigt lite utöver lägenheternas skal är förbestämt. Det är i stället upp till köparen att göra de val som byggherren i många fall redan gjort – allt från planlösning, material och kulörer till gestaltning av kök och badrum. Ett grepp som lämnar stort spelrum för det personliga uttrycket, eller… ditt signum. Något vi också vill lyfta in tydligt i kvarterets kommunikation. Namnet vi sätter blir således just detta – Signum.

En röd tråd, som är blå
Att visa upp bostäder som på många sätt saknar ett eget ansikte låter sig inte göras enligt konventionella mallar. Därför tar vi fram ett kampanjmaterial som lyfter projektets främsta USP:ar och ger konceptet liv – med hjälp av ballerinor, stafflier och gulliga hundar. Med den Klein-blå vagnhallen i Majorna som projektets närmsta granne bestämmer vi oss också för att bygga in denna referens i projektets grafiska identitet, samt i storytelling. Den röda (läs: blåa) tråden blir mänsklig, mjuk och lekfull, snarare än pragmatisk och materiell.

Genom att fokusera på det individuella uttrycket och den egna skaparglädjen visar vi mindre av inredning och planlösningar och mer av det liv som ska levas här. Där det finns plats för personlighet. Och nog känns det som det Majorna de flesta av oss känner, och älskar.

Låter det spännande?
Prata med Karin Fritzell.