Önska skola i Göteborgs Stad

Att nå ut till många
Regelverket för hur skolplaceringar går till är både omfattande och komplext. Målgrupperna som behöver kunna ta till sig av informationen är dessutom många och med skilda förutsättningar - en betydande andel är utlandsfödda med begränsade kunskaper i det svenska språket. Tidigt i arbetsprocessen identifierades därför några nyckelfaktorer för kommunikationens utformning. Den behöver vara:

Pedagogisk - för att förklara en komplex fråga på ett begripligt sätt
Inkluderande - för att nå ut till målgrupper med skilda förutsättningar och förkunskaper
Informativ - med budskap som är klarspråkade och tillgängliga

Ökade kunskaper ger rätt förväntan
En del i problematiken med skolvalet 2020 var att många hade bristande kunskaper om reglerna och vad man kan förvänta sig för utfall. För att få fler att vilja, och kunna, förbättra sina kunskaper tog vi fram ett digitalt quiz, som på ett lekfullt och användarvänligt sätt kommunicerar en invecklad fråga. Quizet utbildar och testar mottagaren i frågor som rör Skolplaceringar, och är utformat dels för vårdnadshavare och dels för medarbetare i skolorna.

I utbildande syfte tog vi också fram en animerad film med pedagogiskt textmanus och tydligt beskrivande formuleringar. Exempelvis ändrades benämningen “skolval” till “önska skola” för att tydliggöra att man inte är garanterad en plats i den eller de skolor man önskat.

Synlighet och inkludering
I syfte att nå ut brett används stadsinfotavlor med tydliga budskap om var, när och hur vårdnadshavare kan önska skola. QR-koder som leder till skolplaceringsspelet är väl synliga i alla affischer. Som en viktig del i att nå ut till samtliga berörda vårdnadshavare togs även ett språkanpassat vykort/DR fram med information på 12 olika språk. Vykortet innehåller en QR-kod som leder till en landningssida med mer information på respektive språk.

Resultat
Sedan det aktuella kommunikationsmaterialet tagits i bruk har antalet inkommande samtal och frågor till Grundskoleförvaltningens kundcenter minskat, både i samband med pågående “önska skola-perioder”, och efter. Detta antas spegla att berörda målgrupper nu har ökade kunskaper och bättre förståelse för hur Skolplaceringarna går till, samt mot vilka riktlinjer de beslutas. Denna tes styrks även av det faktum att antalet överklaganden minskat avsevärt jämfört med 2020.

Låter det spännande?
Prata med Karin Fritzell.