Släpp in solen

Ett öga

Videon är ett led i ett större varumärkesarbete som vi har stöttat pionjärerna Parans med. Dess huvudsyfte är att väcka intresse och förmedla, till bland annat arkitekter och fastighetsägare, att Paransljus öppnar upp helt nya möjligheter. Exempelvis kan gamla fastigheter uppdateras så att moderna dagsljuskrav uppfylls även långt in i byggnaden, vilket är resurseffektivt både ur ett ekonomiskt och ett klimatmässigt perspektiv.

Människor behöver naturligt ljus
Betydelsen av solljus för kroppens ”cirkadiska rytm” är väletablerad. Denna rytm är i sin tur enormt viktig för många aspekter av vår hälsa. När vi vistas i fullspektrumljus på dagen så blir till exempel sömnkvaliteten bättre på natten. Med Parans system färdas solljus från receptorer på taket genom fiberoptiska kablar och vidare ut ur armaturen. På så sätt blir inomhusmiljön mer hälsosam och energigivande. Samtidigt som Parans belysningssystem använder ännu mindre energi än vad LED-lampor gör. ”Raising human energy levels, while lowering energy consumption” helt enkelt. Visst låter det lysande?

Vill du veta mer?
Prata med Caroline Eriksson.