60 års gemenskapande i Täby

Kund: JM | Vad: Filmproduktion - från idé och manus till inspelning och postproduktion

Bostadsbyggaren JM bygger så mycket mer än bara bostäder. I Täby har företaget skapat grannsämja i över 60 år. Just därför utgår vår JM-film om radhusområdet Ellas gård från vänskap över flera Täby-generationer.

Redan i mitten på 1950-talet byggde John Mattsson radhus i Täby. Sedan dess har JM varit ett självklart inslag i kommunen. För samtidigt som bostadsbyggaren har färdigställt allt fler nyproducerade bostäder så har Täby utvecklats med allt fler gator och bostadskvarter där människor kunnat göra så mycket mer än bara bo. Bostäderna har skapat levande platser där de inflyttade kunnat bli grannar som lärt att känna varandra för resten av livet.

Gemenskap över generationsgränserna

Grannskap mellan yngre och äldre Täbybor blev grunden i vår storytelling, när vi fick uppdraget att tydliggöra bostadsbyggarens långa närvaro i radhusområdet Ellas Gård. Resultatet är en film som porträtterar vänskapen mellan 8-åriga Ella och 87-årige Gunnar i bostadskvarteren, som JM uppförde för över 60 år sedan.

Filmen är en blandning av fiktion och verklighet där manuset bygger på fakta och faktumet att både Ella och Gunnar är Täbybor på riktigt. Storyn liksom deras repliker har utgått från intervjuer där de fått berätta om hur livet ter sig på deras hemmaplan. På sätt och vis är det alltså en del av Täbybornas vardag i Täby som visas i filmen.

Bevarat JM-radhus från 1950-talet

Ännu en viktig ingrediens i berättelsen är att huvuddelen av filmen utspelas i Gunnars verkliga bostad – ett av de radhus som John Mattsson verkligen byggde i Täby på 1950-talet. Då Gunnar och hans fru Mait till stor del har bevarat radhuset i sitt originalutförande fungerar det som en markör som kan visa hur länge JM verkligen gjort skillnad i Täby. Inte minst kylen, spisen och köksluckorna i köket är tidsdokument som ger fin kontrast mot de moderna bostäder som JM bygger i dag.

Vill du veta mer?

Prata med Caroline Eriksson
caroline@nyladesign.se / +46708779909