En inkluderande identitet

Kund: Fredrika Bremer-förbundet | Vad: Grafisk profil

Sveriges äldsta jämställdhetsförbund satsar på att nå ut bredare – och skarpare. Det första steget är en ny grafisk profil signerad Nyla Design.

Sedan 1884 har Fredrika Bremer-förbundet jobbat för ökad jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Bland aktiviteterna ingår bland annat föreläsningar, förvaltning av stipendiefonder och utgivning av världens äldsta feministiska tidskrift, Hertha. Som ett första steg i en strategisk satsning för att nå nya medlemmar och kommunicera tydligare gentemot befintliga gav förbundet oss på Nyla uppdraget att ta fram en ny grafisk profil.

Ny logotyp som tar för sig

Vår grafiska formgivare Kristin Thunberg inledde arbetet med att ta fram en helt ny logotyp där förbundets namn skrivs ut i gemener ovanpå ett brett likamedtecken.
– Ledorden i arbetet med profilen har varit handlingskraft och inkludering. Likamedtecknet förmedlar båda dessa värden. Både logotypen och färgerna har ett uttryck som tar för sig, vilket var viktigt för både förbundet och oss, förklarar hon.

En logotyp som visar sitt ställningstagande och tar plats.

Logotypens typografi flirtar med det förflutna samtidigt som helhetsintrycket är otvivelaktigt samtida. I profilen ingår också en uppsättning typsnitt för webb och print som är utvalda för att vara tydliga, användbara och rättframma. Alltsammans ska funka lika bra i en digital kampanj som på ett utskrivet flygblad.

En tydligare närvaro

Vi på Nyla ser fram emot att följa hur Fredrika Bremer-förbundets viktiga arbete fortsätter att utvecklas med sin tid och hur den nya profilen lever vidare och tar plats i samhällsdebatten.

”Den nya profilen visar att Fredrika Bremer-förbundet har en tydlig förankring i sin historia och att vi är i samklang med nutiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vår äldsta medlem är född 1919 och våra yngsta medlemmar är födda på 2000-talet. Den kraften speglas i vår nya identitet. Den ger oss energi och stolthet att fortsätta driva viktiga jämställdhetsfrågor.”

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet

Oavsett om formatet är en tryckt broschyr, en post i sociala medier eller ett utskrivet flygblad ska profilen stödja Fredrika Bremer-förbundets arbete för en jämställd värld.

Vill du veta mer?

Prata med Caroline Eriksson
caroline@nyladesign.se / 0708779909