En inklu­derande identitet

Sedan 1884 har Fredrika Bremer-förbundet jobbat för ökad jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Bland aktiviteterna ingår bland annat föreläsningar, förvaltning av stipendiefonder och utgivning av världens äldsta feministiska tidskrift, Hertha. Som ett första steg i en strategisk satsning för att nå nya medlemmar – och kommunicera tydligare gentemot befintliga – gav förbundet oss på Nyla uppdraget att ta fram en ny grafisk profil.

Ny logotyp som tar för sig
Vi inledde arbetet med att ta fram en helt ny logotyp med förbundets namn i gemener ovanpå ett brett likamedtecken, en symbol för både handlingskraft och inkludering. Detta ersatte den tidigare logotypens klassiska symboler för manligt och kvinnligt, då Fredrika Bremer-förbundet verkar för jämställdhet oavsett könsidentitet. Både logotypen och den nya färgskalan fick ett uttryck som tar för sig, vilket var viktigt för både förbundet och oss.

Logotypens typografi flirtar med det förflutna samtidigt som helhetsintrycket är otvivelaktigt samtida. I profilen ingår också en uppsättning typsnitt för webb och print som är utvalda för att vara tydliga, användbara och rättframma. Alltsammans fungerar lika bra i digital kommunikation som på utskrivna flygblad i lokala kretsar.

En tydligare närvaro
Vi på Nyla ser fram emot att följa hur Fredrika Bremer-förbundets viktiga arbete fortsätter att utvecklas med sin tid och hur den nya profilen lever vidare och tar plats i samhällsdebatten.

”Den nya profilen visar att Fredrika Bremer-förbundet har en tydlig förankring i sin historia och att vi är i samklang med nutiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vår äldsta medlem är född 1919 och våra yngsta medlemmar är födda på 2000-talet. Den kraften speglas i vår nya identitet. Den ger oss energi och stolthet att fortsätta driva viktiga jämställdhetsfrågor.”
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet

Vill du veta mer?
Prata med Caroline Eriksson.