Energirikt samarbete på avstånd

Kund: Valvbron Fastigheter | Vad: Grafisk profil & webbplats

Valvbron har etablerat sitt varumärke med en grafisk profil och webbplats signerad Nyla Design. Samarbetet har varit digitalt från start till mål.

Jag har således, än idag när projektet är avslutat, ännu inte träffat en enda medarbetare från Nyla IRL!

Martin Svahn, VD Valvbron Fastigheter

Valvbron Fastigheter utvecklar och hyr ut lokaler i Västsverige. Företaget investerar i hållbar energiproduktion genom sin vindpark, vilket gör den totala produktionen av förnyelsebar energi större än förbrukningen i fastigheterna. Sedan Martin Svahn startade företaget 2019 har de haft fokus på långsiktig drift och hållbarhet där hyresgästernas behov sätts i första rummet.

Redan i starten av vårt samarbete var Valvbrons strategi tydlig, de insåg vikten av en särskiljande grafisk profil och en lättnavigerad webbplats.
– Då vi bedriver en säljande verksamhet till en bred målgrupp är det av stor vikt att marknaden snabbt får kännedom om bolaget och en enkel igenkännlighet av dess attribut. Min erfarenhet är att en väl utformad grafisk profil tillsammans med en hemsida och medveten och aktiv marknadsföring i valda kanaler är mycket väsentliga verktyg för att snabbt nå detta mål, säger Martin Svahn.

Valvbrons webb i mobilformat


Ett digitalt samarbete

Varför valet föll på Nyla Design som byrå berodde på flera faktorer.
– Jag hade en viss kännedom om Nyla sedan tidigare och även en uppfattning om att de besatt både den kompetens som var nödvändig och förmågan att förstå mitt behov som kund.

Efter inledande videomöten där vi diskuterade kring Valvbrons värdegrund, erbjudande och målsättningar arbetade vi fram ett förslag på grafisk profil samt på struktur och innehåll till webbplatsen.
– En kuriositet är att arbetet startade i inledningen av coronapandemin, varför vi utförde arbetet helt digitalt via videomöten och telefon. Jag har således, än idag när projektet är avslutat, ännu inte träffat en enda medarbetare från Nyla IRL! Ändå känns det som jag lärt känna Nyla och deras medarbetare precis som i vilket annat projekt som helst jag genomfört under åren.

Design i kubik

Arbetet med den grafiska profilen landade i en logotyp som består av en kombination av bokstaven “V” och en kub, vilket för tankarna till volymer, yta och utrymmen. Den tredimensionella effekten framhävs av färgskalan och kombinerades med en lekfull typografisk detalj i företagsnamnet.

  • Tidig skiss av logotypen

  • Digital skiss av logotypen

  • Grafisk profil

Att hitta rätt tonalitet

Stor vikt lades vid att hitta rätt tonalitet i webbtexterna, för att rama in vad Valvbron verkligen står för som bolag och förmedla detta till webbesökaren på ett lättillgängligt sätt. Texter om företagets bakgrund, hållbarhetsinitiativ och värdegrund kombineras med nyheter och konkret information om fastigheterna.

Resultatet: ett hantverk

Slutligen vävdes grafisk profil och webbinnehåll samman i en webbdesign där bilderna för tankarna till den typ av hantverksmässiga verksamheter som gärna etablerar sig i Valvbrons lokaler. Diskreta animationer gav ett det grafiska uttrycket en slutlig finish.
– Potentiella lokalintressenter hänvisas till webbplatsen för mer information och flera nya kunder har redan hittat dit även om den inte varit igång så länge. Jag är mycket nöjd med resultatet, avslutar Martin Svahn.

Vill du veta mer?

Prata med Caroline Eriksson
caroline@nyladesign.se / 0708-77 99 09