Warning: Undefined variable $tags_fbs in /storage/content/50/153650/nyladesign.se/public_html/wp-content/themes/nyladesign/blocks/meta.php on line 59 Warning: Undefined variable $ft_img in /storage/content/50/153650/nyladesign.se/public_html/wp-content/themes/nyladesign/blocks/meta.php on line 67

Dialog som banar vägen för bostäder

Kund: Ernst Rosén | Vad: Kommunikationsstrategi, eventplanering & webbplats.

För fastighetsbolaget Ernst Rosén tar vi fram kommunikationsplaner för nya bostadsprojekt. Ett av dessa är Dergårdsparken i Lerum, där tillfällen för dialog skapades tidigt i planprocessen med medborgare och intressenter.

Uppdraget: Strategi, ny webb samt event

Som ett nav i kommunikationen skapade vi undersidan Dergårdsdialogen som erbjuder tydliga kontaktvägar och uppdaterad information. Som distributionskanaler har vi använt nyhetsbrev och Facebook.

Vi har också planerat och genomfört informationsträffar, gästföreläsningar och andra event.

Webbplats för projektet Dergårdsparken

Vill du veta mer?

Prata med Caroline Eriksson
caroline@nyladesign.se / 0708-77 99 09