Dialog och info om planerade bostäder


Kund: Ernst Rosén

Vad: Kommunikationsstrategi, eventplanering & webbplats.

Vill du veta mer?
Prata med Ulrika Lönnroth
ulrika@nyladesign.se / 0709-90 66 13

Dela:


För fastighetsbolaget Ernst Rosén tar vi fram kommunikationsplaner för nya bostadsprojekt. Ett av dessa är Dergårdsparken i Lerum. Vi fick uppdraget att tidigt i planprocessen skapa tillfällen för dialog med medborgare och intressenter.

Som ett nav i kommunikationen skapade vi undersidan Dergårdsdialogen som erbjuder tydliga kontaktvägar och uppdaterad information. Som distributionskanaler har vi använt nyhetsbrev och Facebook.

Vi har också planerat och genomfört informationsträffar, gästföreläsningar och andra event.

Webbplats för projektet Dergårdsparken