Kommunicera hållbarhet rätt

Pojke som håller i månen

Med tungan rätt i mun
Att kommunicera hållbarhet är viktigt – men det är ännu viktigare att det görs rätt. Å ena sidan är det önskvärt att visa vad som görs bra, å andra sidan behöver det också framgå vad som kan göras bättre. Detta ställer höga krav på transparens, tillgänglighet och inte minst konkretion.

I all form av hållbarhetskommunikation lutar vi oss mot vår arbetsmodell: Hållbarhetskommunikation done right – hållpunkter som gör att vi sakligt följer regelverk och säkerställer att vi inte hamnar i greenwashingfällan. Hållbarhet är en ständigt pågående resa där det alltid finns utrymme för förbättring, därför visar vi aldrig mer än vad det finns fog för i dagsläget.

HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION DONE RIGHT

Marknadsföringslagen.
Miljöpåståenden måste vara tydliga, lättolkade och kunna styrkas.

Ord, begrepp och bildval.
Vad säger du, och vad säger du inte? Ordval – liksom bildval – förpliktigar.

Total transparens.
Om frågetecken finns, tolkas detta som att du som avsändare döljer information.

Undvik relativitet.
Hållbarhetsinformation bör ges i absoluta tal = total transparens.

Lär av generation Z.
Bortse inte från klimatengagemanget hos insiktsfulla yngre generationer – prata med dem om hur kommunikation uppfattas. De har dessutom makten i många av de digitala kanaler du själv vill nå fram i.

Håll dig uppdaterad.
Vi behöver utbyta erfarenheter och inspirera varandra för att bli bättre på hållbarhetskommunikation.

Alla känner svanen – eller?
Som en del av vårt uppdrag inom JMs marknadskommunikation fanns ett behov av att lyfta att alla deras hus är Svanenmärkta. För att ett nyproducerat hem ska få kallas Svanenmärkt krävs en certifiering med en lång rad krav och villkor som ska efterlevas. Detta kan lätt bli abstrakt för en lekman – eller för en bostadsköpare.

Vi lät våra animatörer, skribenter och röstskådespelartalanger på Nyla lösa frågan om hur ett Svanenmärkt JM-hem kan visas upp på bästa sätt. Filmen det resulterade i illustrerar tydligt hur vi jobbar i den här typen av uppdrag: formuleringar och ordval är korrekta och konkreta, samtidigt som innehållet är lättillgängligt. Varje påstående förankras i ett konkret exempel från verkligheten. Fast animerat. Lärorikt om Svanen, signerat Nyla.

”Vi vet att kännedomen om Svanenmärkningen är hög men det är nog inte är lika känt vad själva märkningen innebär. Vi ville lyfta fram vad det faktiskt betyder att en bostad är Svanenmärkt samt vilka konkreta och hållbara fördelar detta innebär för bostadsköpare.”
Jon Öhman, projektledare marknadskommunikation på JM

Låter det spännande?
Prata med Caroline Eriksson.