Formstarkt när Göteborg blir UNESCO-stad

Litteraturstaden Göteborg
Göteborg har blivit utnämnd till Unesco City of Literature, i det internationella nätverket för kreativa städer. Nätverket består i dag av 295 städer runt om i världen som samarbetar kring kultur och kreativitet för hållbara samhällen. Utnämningen gör Göteborg till Sveriges första kreativa stad inom området litteratur. Detta innebär bland annat att Göteborg kommer att utvecklas som staden där vi läser för våra barn, värnar konstnärlig yttrandefrihet och samverkar i interkulturella utbyten. Litteraturstaden Göteborgs huvudparter är Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus.

Ett koncept som ska inspirera
Uppdraget att ta fram en visuell identitet för Litteraturstaden Göteborg gick till oss på Nyla Design. Syftet var att skapa ett sammanhållet koncept så att huvudparterna kan kommunicera med en röst mot samverkanspartners, litterära aktörer och medborgare, samt skapa igenkänning, engagemang och förtroende för arbetet. Utgångspunkten var att ta fram en inspirerande, positiv och energifylld visuell identitet med en koppling till Göteborg som stad.

Hitta formen, tillsammans
Vårt arbete skedde i samarbete med alla huvudparter inom Litteraturstaden, bland annat med en gemensam workshop som startpunkt för projektet. Vi skapade även dialog med göteborgare och litteraturaktörer, genom fokusgrupper som fick beskriva och betygsätta sin upplevelse av olika förslag på logotyper. Detta vägledde oss i slutfasen av arbetet och bidrog till den öppenhet och inkludering som präglar Litteraturstaden Göteborg i stort.

En identitet med många lager
Resultatet blev en visuell identitet som är både särskiljande och laddad med metaforer. Logotypen består av ett citattecken i form av svallande vågor. Vågorna är en symbol för litteraturens och yttrandefrihetens kraft, men givetvis också Göteborgs närhet till havet. Färgskalan ger uttryck för energi, kreativitet och engagemang.

- Vi är mycket glada över att tillsammans ha arbetat fram en stark visuell identitet. Uttrycket förmedlar litteraturens potential som en kraft för förändring. Och det är det som Litteraturstaden Göteborgs huvuduppdrag från Unesco är – att verka för social hållbarhet med litteratur som nyckel.
Joakim Albrektson, huvudkoordinator för Litteraturstaden

Det finns kreativa städer inom bland annat design, gastronomi och konsthantverk. Se filmen från Unesco nedan för en glimt från några av dessa städer världen över.

Vill du veta mer?
Prata med Caroline Eriksson.