Nordic BIM Group

Kund: Nordic BIM Group | Vad: Varumärkesidentitet

Att frigöra digitaliseringens fulla potential för att bidra till hållbara byggda miljöer. Det är det övergripande målet för nybildade Nordic BIM Group, tre marknadsledande bolag som gått samman under gemensam nordisk flagg. Det nya varumärket lanserades i dagarna och bakom logotyp, identitet och brand story står Nyla Design.

Då de tre sammanslagna bolagen har sina rötter i Sverige, Norge och Finland fanns ett tydligt önskemål om att identitetsmässigt betona den nordiska förankringen, och därmed lyfta den lokala marknadskännedomen. När vi påbörjade profilarbetet kändes det därför givet att leta inspiration just i de karaktäristiska nordiska landskapen. Slingrande fjordar, snöklädda bergstoppar, milsvid skog och magnifikt norrsken skapar rätt associationer och bygger en färgpalett som sträcker sig från dov till djärv.

"Att väva in norrsken i det grafiska uttrycket kändes som ett effektfullt sätt att få in både det nordiska, det naturliga och det digitala. För även om fenomenet i sig är helt naturligt, så har ljusskenet ändå en slags digital känsla över sig"

Petter Gadler, Art Director

BIM me up, Scotty!

För att representera både det mänskliga och det digitala, som är viktiga värdeord för Nordic BIM Group, så har vi genomgående valt att jobba med kontraster i varumärkets visuella uttryck. Ett djärvt rubriktypsnitt som möter ett mjukare sekundärtypsnitt, starka signaturfärger mot mer neutrala komplementfärger, och ett levande bildspråk mot strama grafiska element. Logotypen är avskalad i sitt uttryck men med arbetade detaljer och ambitionen att föra tankarna till de avancerade tekniska BIM-lösningar som är bolagets specialitet.

I uppdraget ingick även att ta fram en brand story, ett strategiskt verktyg som ger det nya varumärket tydligare konturer såväl internt som externt.

Online Brand Manual

Färgpalett, hämtad från vår nordiska natur

Brevpapper + kuvert

Visitkort

Roll-ups

Vill du veta mer?

Prata med Karin Fritzell
karin.fritzell@nyladesign.se / 0737-22 23 02