Pedagogiska poänger med animerad video

Grundskoleförvaltningen i Göteborg stöter ofta på kommunikativa utmaningar. Det kan handla om digra policydokument eller politiskt förankrade beslut vars innehåll ska förmedlas på ett begripligt sätt till olika målgrupper. Eller om att få kommunikationen att kännas mänsklig, utan att visa upp riktiga människor. Att exponera elever på bild eller film är riskabelt av både juridiska och etiska skäl. Ändå är det eleven som står i centrum för alla förvaltningens aktiviteter.

Animerad video är ett förträffligt format för att tackla de här utmaningarna. Under vårt långvariga samarbete med grundskoleförvaltningen i Göteborg har vi på Nyla producerat flera animerade videofilmer som vänder sig till en bred variation av målgrupper.

Videon nedanför är tänkt att både fungera internt inom förvaltningen och för att informera elever och vårdnadshavare om hur stadens skolor hanterar drogproblematik.

“Animerad video är ett bra format för att få mycket sagt på ett begripligt sätt. Min ambition är att addera någon detalj i varje scen som antingen förstärker budskapet i manuset eller gör helhetsintrycket mer mänskligt.”
Robert Alfredsson, grafisk formgivare

Vill du veta mer?
Prata med Hanna Ringmark.