Pedagogiska poänger
med animerad video

Kund: Göteborgs grundskoleförvaltning | Vad: Animerad video

Med hjälp av animerade videofilmer har vi hjälpt Göteborgs grundskoleförvaltning att förmedla komplicerade budskap på ett tillgängligt, inkluderande sätt.

Grundskoleförvaltningen i Göteborg stöter ofta på kommunikativa utmaningar. Det kan handla om digra policydokument eller politiskt förankrade beslut vars innehåll ska förmedlas på ett begripligt sätt till olika målgrupper. Eller om att få kommunikationen att kännas mänsklig, utan att visa upp riktiga människor. Att exponera elever på bild eller film är riskabelt av både juridiska och etiska skäl. Ändå är det eleven som står i centrum för alla förvaltningens aktiviteter.

Animerad video är ett förträffligt format för att tackla de här utmaningarna. Under vårt långvariga samarbete med grundskoleförvaltningen i Göteborg har vi på Nyla producerat flera animerade videofilmer som vänder sig till en bred variation av målgrupper.

Filmen om hur placeringen av elever i Göteborgs grundskolor går till riktar sig till vårdnadshavare som vill få koll på vilka möjligheter och rättigheter deras barn har. Filmen om Göteborgs Stads resursfördelningsmodell förklarar för såväl vårdnadshavare som andra intressenter hur skolpengen fördelas mellan olika grundskolor, medan filmen God ekonomisk hushållning vänder sig till chefer inom förvaltningen. Videon här nedanför är tänkt att både fungera internt inom förvaltningen och för att informera elever och vårdnadshavare om hur stadens skolor hanterar drogproblematik.

“Animerad video är ett bra format för att få mycket sagt på ett begripligt sätt. Min ambition är att addera någon detalj i varje scen som antingen förstärker budskapet i manuset eller gör helhetsintrycket mer mänskligt.”

Robert Alfredsson, grafisk formgivare

Filmen som förklarar grundskoleförvaltningens riktlinje för en drogfri skola har relevans för såväl skolans personal som för eleverna och deras vårdnadshavare.

Vill du veta mer?

Prata med Hanna Ringmark
hanna.ringmark@nyladesign.se / 0702-54 47 87