Snyggaste adresserna i stan

Kund: Fastighets AB Balder | Vad: Konceptutveckling, projektlogotyper

När Balder bygger nya bostäder på ett par av Göteborgs mest eftertraktade adresser, är det en självklarhet att det görs med stil. Till respektive projekt arbetas ett eget konceptuellt ramverk fram, där logotypen blir den främsta identitetsbäraren. Det prestigefyllda uppdraget att sätta denna krona på verket, tillföll oss på Nyla Design.

Bohusgatan – 1920 möter 2020

20 år. Så lång tid har gått sedan möjligheten senast fanns att flytta in i en nybyggd lägenhet precis intill Heden. När det nu åter möjliggörs genom Balders flaggskepp Bohusgatan, blir projektet länken mellan dåtid och framtid. En modern 20-talsflirt genomsyrar därför hela kommunikationskonceptet, och ger spelutrymme för en logotyp som verkligen tar ut svängarna. Eller kanske snarare snirklarna.

Inspiration till logotypen hämtade jag främst ur den tidstypiska formstilen Art Déco, som betonar vikten av det dekorativa, individuella och eleganta. Ordbilden komponerades i kvadratisk form med en dekorativ ram, vilket skapar ett lyxigt och lekfullt uttryck. För att förstärka den eleganta helheten lät jag även konceptets färgpalett gå i tonerna guld, smaragd och champagne.

Petter Gadler, Art Director

Bohusgatan – färgskala

Hovås Höjd – med havet i sikte

Hovås är populärt inte minst för sina natursköna omgivningar. Balders nyproducerade bostäder i området kommer stoltsera med en utsikt som rymmer både himmel, hav och trädtoppar. Briefen från vår uppdragsgivare var därmed tydlig; ta fram en logotyp som förmedlar dessa värden, och som ger projektet en tydlig egen identitet.

Hovås Höjd – symbol

Valet föll på att låta Balders egna typsnitt breda ut sig och forma själva ordbilden, för att ge projektet tyngd och rätt varumärkes-associationer. Som komplement tog vi fram en symbolfigur i form av ett kikarsikte som fångar upp de värden projektet ska förmedla, på ett stramt och stilistiskt sätt. Detta skapar ett exklusivt uttryck och kontrasterar fint mot typsnittet.

Både i Hovås Höjd och Bohusgatan finns det starka konceptuella värden som vi vill få med oss i kommunikationen, vilket vi upplever att Nyla verkligen lyckats fånga. Två logotyper utöver det vanliga, till två bostadsprojekt utöver det vanliga.

Oliwer Cedergren, Kommunikationssamordnare
  • Hovås Höjd – logotyp

  • Med havet i sikte

  • Med trädtoppar i sikte

Vill du veta mer?

Prata med Karin Fritzell
karin@nyladesign.se / 0737-22 23 02