SUMETO


Kund: CE Solutions

Vad: Grafisk profil och webbplats

Vill du veta mer?
Prata med Ulrika Lönnroth
ulrika@nyladesign.se / 0709-90 66 13

Dela:


SUMETO är ett digitalt verktyg för alla som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi på Nyla står bakom den grafiska profilen och webbplatsen både till SUMETO och det bakomliggande företaget CE Solutions.

På SUMETOs webbplats ska besökarna i första hand bli motiverade att boka en personlig demonstration. Designen och innehållet ska tillsammans stödja det målet.

Det visuella uttrycket ska signalera en hög grad av professionalitet, samtidigt som det ska uppfattas som mänskligt och tillgängligt.