Warning: Undefined variable $tags_fbs in /storage/content/50/153650/nyladesign.se/public_html/wp-content/themes/nyladesign/blocks/meta.php on line 59 Warning: Undefined variable $ft_img in /storage/content/50/153650/nyladesign.se/public_html/wp-content/themes/nyladesign/blocks/meta.php on line 67

SUMETO

Kund: CE Solutions | Vad: Grafisk profil och webbplats

SUMETO är ett digitalt verktyg för alla som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering. Nyla står bakom de grafiska profilerna och webbplatserna både för verktyget och företaget bakom det.

På SUMETOs webbplats ska besökarna i första hand bli motiverade att boka en personlig demonstration. Designen och innehållet ska tillsammans stödja det målet. Därför har det också varit det som styrt Nylas uppdrag.

Uppdraget: Grafisker profiler och nya webbplatser

Vi på Nyla står bakom den grafiska profilen och webbplatsen både till SUMETO och det bakomliggande företaget CE Solutions. Det visuella uttrycket ska signalera en hög grad av professionalitet, samtidigt som det ska uppfattas som mänskligt och tillgängligt.

Vill du veta mer?

Prata med Caroline Eriksson
caroline@nyladesign.se / 0708-77 99 09