Fixfabriken väljer Nyla

24 juni 2019

Det är med stor glädje och mycket pepp som vi presenterar en ny kund: bostadskonsortiet bakom Fixfabriken i Göteborg.

Samarbetet innebär att Nyla Design blir fullservicebyrå för konsortiets räkning. I uppdraget ingår bland annat en uppdatering av Fixfabriken.se och ett löpande ansvar för att hålla projektets digitala kanaler levande. Därutöver kommer vi också att ta fram tryckt material så som vepor, skyltar och broschyrer.

I det nya kvarteret Fixfabriken byggs ca 500 bostäder på gammal fabriksmark i en av Göteborgs mest omtyckta stadsdelar, Majorna. Bakom projektet står HSB Göteborg och Fastighets AB Balder.

När detaljplanen för området vann laga kraft i slutet av 2018 gick projektet över i en mer operativ fas vilket också ställde nya krav på kommunikationsinsatserna. Av den anledningen bestämde man sig för att genomföra en byråupphandling.

– Vi behövde en byrå som både har strategisk kompetens och kapacitet att producera för olika kanaler och efter noga utvärdering föll valet till slut på Nyla, säger Niclas Johansson, sälj- och marknadskoordinator på Balder.

Majorna är en stadsdel som många har en stark anknytning till. Då vill det till att kommunikationen sker på rätt våglängd, vilket Fixfabriken har lyckats bra med under planprocessens olika skeden. Vi på Nyla ser fram emot att få förvalta och vidareutveckla det arbetet.

Kategorier