Ingen kommer undan etiken

Av: Kristina Modigh, innehållsstrateg | 29 april 2021

Etisk design är ett allt mer omtalat begrepp i UX-världen. Vi nystar i vad ett etiskt perspektiv på digitala produkter och tjänster kan betyda i praktiken.

Bland folk som utformar digitala produkter och tjänster så har konverterande design och användarcentrerad design varit modeord ett bra tag nu. Båda begreppen har påverkat hur dagens webbplatser, appar och andra digitala tjänster ser ut och utvärderas.

Men UX-designers – och alla andra som jobbar med påverkan och/eller datahantering – gör klokt i att även beakta ett tredje perspektiv och styra mot en mer etisk design. Det tycker till exempel Trine Falbe, Kim Andersen och Martin Michel Frederiksen som tillsammans har författat The Ethical Design Handbook (2020). Etisk design, menar de, är:

”Businesses, products, and services that grow from a principle of fairness and fundamental respect towards everyone involved.”

Utgångspunkten här är alltså att alla som påverkas av tjänsten eller produkten ska bemötas respektfullt och rättvist längs vägen. Det låter kanske inte superkontroversiellt. De flesta större företag och organisationer har formulerade visioner och värderingar som ligger helt i linje med den principen. Så varför räcker inte det?

Mognad pågår

När GDPR började gälla 2018 försattes många organisationer i akut stress över alla frågor som plötsligt väcktes. Var det så här många personuppgifter vi satt på? Kan vi ansvara för sånt som ligger på någon annans server? Vad händer när någon drar tillbaka sitt samtycke? Och så vidare. Dessa frågor som nu blev angelägna att ta tag i rent praktiskt, hade alla en tydligt etisk dimension.

GDPR är ett av många exempel på åtgärder som möter det växande behovet av transparens och rättssäkerhet i den digitala eran. Ökade krav på tillgänglighet är ett annat. Vi kan vänta oss fler liknande regleringar framöver, resonerar Falbe m.fl., eftersom en allt större grupp människor börjar tröttna på att manipuleras och exkluderas online.

Att upptäcka och hantera etiska frågor innan man tvingas till det är alltså ett sätt att rusta sig för framtiden. Plus att det så klart är önskvärt att leva upp till de där formulerade värderingarna – rent etiskt alltså.

Skandaler och mörka mönster

Om det stämmer att hårdare krav på integritetsskydd och tillgänglighet är att vänta, så kan det ses som ett svar på en makrotrend i motsatt riktning. I konverteringens och den smidiga användarupplevelsens namn har personlig data blivit big business och skandalerna avlöst varandra de senaste åren. Avhoppade Silicon Valley-utvecklare biktar sig regelbundet i media om vilka monster de skapat genom sina polariserande algoritmer och beroendeframkallande funktioner. Och så har vi det här med ”dark patterns” – designmönster som är skapade för att få användaren att gå emot sin egentliga vilja. Ett dark pattern kan få dig att oavsiktligt teckna ett abonnemang. Ett annat sätter käppar i hjulet för dig när du försöker avsluta ditt konto. Det är som att någon har tagit riktigt välgrundade insikter om användarbeteende och satt dem i händerna på Lex Luthor eller annan, valfri serieskurk. Fairness and fundamental respect? Not so much.

Att uppgradera sitt konto till premium kräver ofta bara ett par knapptryckningar. Att försöka avsluta det däremot, kan vara som att leta sig ut ur en labyrint.

In med etiken

Så hur ska vi göra då, vi som vill erbjuda respektfullt utformade digitala upplevelser? The Ethical Design Handbook är ett försök att svara på den frågan. Först och främst betonas att varaktig förändring kräver att hela organisationen är med på tåget. Alla som jobbar i digitala projekt bör uppmuntras att föra fram invändningar mot lösningar som känns tveksamma eller riskabla.

Efter att ha etablerat det, bjuder författarna läsaren på en rad konkreta checklistor eller ”scorecards” att använda i arbetet. Dessa rör allt från datainsamling till UX-design och kan användas både för att komma igång och för att utvärdera arbetet över tid. (De kan också laddas ner kostnadsfritt och utan krångel från bokens webbplats.) Bokens återkommande käpphästar speglas i listorna och kan uttolkas ungefär så här:


1) Var noga med folks data

Samla inte in fler uppgifter än vad som är nödvändigt och se till att ha koll på var de hamnar. Designa en smidig och tydlig offboarding-process för användare som vill avsluta samarbetet med er.

2) Eftersträva klarspråk och tillgänglighet i alla led

Håll språket och navigationen enkel utan att dölja sådant som ni kan anta att användaren vill ha koll på. Erbjud gärna lättlästa versioner av användaravtal osv.

3) Överväg att bygga in friktion i designen

Ett ensidigt fokus på snabba konverteringar kan leda till överilade beslut som användaren ångrar. Ibland är det rätt beslut att lägga till en extra knapptryckning. En lugnare konverteringsprocess kan vara relationsbyggande.

4) Fråga dig själv: Skulle jag vilja att en närstående använde den här? 

En vettig, gyllene regel för den etiska designern.

Att styra upp sina designprocesser enligt etiska principer är ett långsiktigt, potentiellt överväldigande, åtagande. För att hålla motivationen uppe förespråkar Falbe m.fl. systematik, samarbete – och tårta. ”Cake-driven development” kallar de angreppssättet som går ut på att fira varje uppnådd milstolpe längs vägen. Så, för att summera: Ta etiken på allvar för att ligga i framkant, för att undvika skandaler, för att det är rätt grej att göra eller för att få fika oftare. Alla skäl är goda på sitt sätt.

För dig som vill fördjupa dig

Andersen, Kim; Falbe, Trine; Frederiksen, Martin Michael. 2020. The Ethical Design Handbook. Freiburg: Smashing Media AG.

Reply All #144: Dark Pattern. Ett rafflande podcastavsnitt som avslöjar hur företaget Turbotax medvetet lett miljontals användare på villovägar för att lura dem på pengar.

DarkPatterns.org av UX-designern Harry Brignull som myntade begreppet dark patterns, hittar du bland annat en tydlig explainervideo som bland annat visar hur krångligt det är att säga upp sitt Amazon-konto.

PlatformAbuse.org är en tjänst för dig som vill ha hjälp att blottlägga eventuella etiska risker med tjänsten du erbjuder.