Så klimatbantade vi på 30 dagar

Av: Nyla Design | 2 juli 2019

Tillsammans med 430 andra företag hoppade Nyla på Breakit Impact Challenge – ett slags bootcamp för att sänka bolagets klimatpåverkan. Till protokollet för vi både ett par enkelt genomförbara tips och större frågor att jobba vidare med framåt.

Det här inlägget får inte bli för peppigt. En princip vi lever efter på Nyla är att alltid ha höga tankar om mottagaren och därför kommer vi att utgå från att du som läser detta har bra koll på klimatläget.

Koll, som i att du också vet att ord som ”utmaning” inte räcker för att beskriva vad vi har framför oss. Den gemensamma uppgiften att ställa om till en fossilfri, hållbar ekonomi i en takt som med FN:s klimatpanels ord är ”unprecedented”, ja den kräver ord av en annan dignitet.

Men inlägget får förstås inte bli för deppigt heller. För det ska handla om att vi i början av maj antog just en utmaning och vad den resulterade i för vår del.

Skärpning och förtydliganden

Breakit Impact Challenge genomfördes på initiativ från nyhetssajten Breakit i syfte att ”göra det nya näringslivet klimatsmart – och på sikt klimatneutralt”. Under en period på 30 dagar fick vi konkreta uppgifter att redovisa veckovis. När vi gick i mål hade vi blivit en byrå med lite tydligare konturer. Här är några saker som hände de första tre veckorna:

  • Från att ha haft den uttalade ambitionen att välja tåg framför flyg, har vi det nu också nedskrivet i vår resepolicy: Vi flyger inte i jobbet
  • Vi cyklar, går eller åker kollektivt inom stan. Två företagskort på Styr & ställ har införskaffats.
  • När vi beställer taxi väljer vi elbilar i möjligaste mån, något som underlättas av att vi är anslutna till Nollzon.
  • Vi tog hjälp av en klimat- och energirådgivare (en tjänst som kommunerna erbjuder kostnadsfritt till små och medelstora företag!) för att få koll på hur vi kan minska vår energiförbrukning. Miljömärkt elavtal hade vi sedan tidigare.
  • Vi är i full färd med att utvärdera våra viktigaste underleverantörer ur miljö- och klimatperspektiv.
  • Vi bjuder enbart på vegetarisk mat vid alla personalfrukostar och event som vi ordnar.

Listan över ställningstaganden och åtgärder kan göras längre, och den fjärde veckans uppgift – att se över själva affärsmodellen – är en en utmaning som vi kommer att jobba vidare med på flera olika sätt. Bland annat genom att klimattemat utgör huvudnumret på vår konferens i höst. Där och framgent kommer vi också att lyfta frågan om greenwashing och uppdatera vår samsyn internt kring vad det begreppet innebär, samt vilket ansvar vi har som byrå i ett större perspektiv.

Vi vet att kommunikation kan driva förändring. På trettio dagar har vi definitivt kommit en bit med oss själva.

Nästa omgång av Breakit Impact Challenge planeras i detta nu. Här kan du göra en intresseanmälan för att vara med på det tåget.

Inspiration och spaningar, rätt i inkorgen.


I vårt nyhetsbrev bjuder vi på sånt som vi tycker är tänkvärt, engagerande, snyggt eller kul. Alltsammans löst eller tydligt relaterat till vårt favoritämne marknadskommunikation.