Warning: Undefined variable $ft_img in /storage/content/50/153650/nyladesign.se/public_html/wp-content/themes/nyladesign/blocks/meta.php on line 67

Tjänste­design


Där UX-designen zoomar in på den del av kundresan som görs vid en skärm, erbjuder tjänstedesignen ett bredare perspektiv där online och offline flyter ihop. Tjänstedesign – eller service design – hjälper er att utveckla tjänster som är förankrade i kundernas behov. Inom det här fältet jobbar vi med en uppsättning metoder för att förstå, testa och utforma tjänster. I verktygslådan finns till exempel:

  • metoder för insamling och analys av data som ger ökade insikter om användarna,
  • service blueprints som illustrerar vad som behöver finnas på plats vid varje tillfälle då ert varumärke interagerar med användaren,
  • design av prototyper för testning,
  • metoder för medskapande.
Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi erbjuder eller få ett förslag på hur vi kan jobba tillsammans?
Hör av dig till:

hej@nyladesign.se