Warning: Undefined variable $tags_fbs in /storage/content/50/153650/nyladesign.se/public_html/wp-content/themes/nyladesign/blocks/meta.php on line 59 Warning: Undefined variable $ft_img in /storage/content/50/153650/nyladesign.se/public_html/wp-content/themes/nyladesign/blocks/meta.php on line 67

Varu­märkes­identitet


Med en tydlig varumärkesidentitet faller många andra saker på plats. Identiteten fungerar som en kompassnål i det dagliga, eftersom den gör tydligt vad ni behöver leva upp till. Den underlättar för bra matchningar när ni ska rekrytera. Och framför allt, den gör det troligare att folk minns er när det väl gäller. Inom det här fältet gör vi exempelvis:

  • grafiska profiler med logotyp, typsnitt, färger, grafiska element och bildval,
  • grafiska manualer som förtydligar hur profilen ska tillämpas,
  • budskapsplattformar som klargör vad ni ska uttrycka och med vilken tonalitet,
  • vassa taglines/slogans/payoffer (kalla det vad du vill),
  • workshops där vi mejslar fram er identitet och ger den tydligare konturer.
Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi erbjuder eller få ett förslag på hur vi kan jobba tillsammans?
Hör av dig till:

hej@nyladesign.se