Att sätta en plats på kartan

Närmiljön under lupp
Runt en gammal gård och dess intilliggande park ska en helt ny stadsdel – eller snarare en parkby – byggas upp. Den befintliga kulturmiljön, komplett med skånelänga, ladugård och ekonomibyggnader, ska bevaras och implementeras i Vellinge Parkby. Samtidigt kommer en rad olika arkitektoniska influenser att mixas i de nya kvartersbilderna. För att hitta en röd tråd att förankra identiteten i utgick vi därför från de kvaliteter som redan finns – platsen, naturen och det urskånska arvet.

Familjer och barnperspektiv
Två av de viktigaste målgrupperna för projektet är barnfamiljer och unga par på väg att bilda familj. Genomgående handlar det om människor som vill hitta hem till tryggheten och slå ner sina bopålar på en plats som känns bekant och behaglig – en plats där barnen kan växa upp. Därför lät vi barnperspektivet ta en tydlig konceptuell plats, både i bild och språk.

Logotypen
Platsens närhet till naturen och parken ligger till grund för det löv som gestaltar Vellinge Parkby – en enkel symbol som funkar väl med text och som går att anpassa efter årstidernas växlingar. Här blev en lek med perspektiven hus/löv ett sätt att förtydliga relationen till den lantliga miljön. Huskopplingen, med den lilla dörren, ger samtidigt en bra möjlighet till animation av logotypen för användning i olika format.

Med doft av mylla
I den visuella identiteten lyfter vi platsens kvaliteter och förmedlar känslan av familj, landsbygd och trygghet. Färgskalan är förankrad i den lokala floran och påminner om att det här är en stabil och ombonad plats där livspusslet blir lite enklare. Flytta in. Andas ut. Det här är Vellinge Parkby – moderna bostäder med klassisk bykänsla.

Webbplats
När en platsidentitet tar form behövs en uppsamlande enhet att hänvisa till. Vellingeparkby.se är därmed en viktig kanal för att konkretisera projektet, inte minst eftersom två avsändare delar en gemensam profil. Här möter målgruppen den samlade identiteten i text och bild såväl som mer matnyttiga inslag, som exempelvis tidslinjen över projektets fortskridande.

Vill du veta mer?
Prata med Caroline Eriksson.