Platsmarknadsföring med visuell storytelling

En stadsdel i ny skrud
Gamlestaden i Göteborg har verkligen bytt skepnad de senaste åren. Det som varit en förbisedd stadsdel har blivit ett pulserande område med urbana kvaliteter, där det industrihistoriska arvet får ta plats i den nya gestaltningen. Det märks inte minst i JMs nya bostadskvarter Fabrikören, med sina rustika tegelfasader och svarta, spröjsade fönster.

Visuell storytelling
Trots sitt ansiktslyft dras Gamlestaden som stadsdel med en del negativa associationer. När vi på Nyla tog ett nytt grepp om kommunikationen lade vi därför fokus på att skapa ett manér som skulle stärka platsvarumärket Gamlestaden och integrera Fabrikören på ett naturligt sätt i detta. Arvet från förr vändes till en USP i kommunikationen, med inspiration från platser som Meatpacking District i NY och Kødbyen i Köpenhamn.

Inspirerad av fräcka kusiner
Svartvita bilder och historiska filmklipp från dåtidens fabriksarbetare och -miljöer, varvades med klipp från den urbana och livfulla stadsdel som Gamlestaden faktiskt är idag. Influenserna till Fabrikörens arkitektur är tydliga och genuina. En historia berättas i kommunikationen, och som ägare till en lägenhet i Fabrikören blir du själv en del av den.

Obruten mark
För att få ytterligare träffyta hos den unga målgruppen använde vi oss även av TikTok – ett många gånger lågutnyttjat annonseringsformat i byggbranschen. Vi hakade på den då rådande collage-trenden och videon landade väl hos målgruppen. Efter den första kampanjomgången kunde vi konstatera att den hamnade i topp 25% i kategorin Real estate developers för perioden. Friskt vågat – mycket vunnet för JM, alltså.

Vill du veta mer?
Prata med Caroline Eriksson.