Framtiden börjar här

Sedan hösten 2021 är Nyla kommunikationspartner till Framtidens Backaplan, ett prestigefyllt uppdrag som inleddes bl.a. med lansering av ny webbplats och aktivering av varumärket i sociala medier. Efter ett färgsprakande startskott på plats i maj 2022 är projektet nu mer handgripligen i gång. Resan som Hisingens största handelscentrum ska göra under de kommande 20 åren har tagit sin början – ett omfattande projekt som kommer att angå varenda göteborgare under en lång tid framöver.

Att tillgängliggöra ett varumärke
När en stad utvecklas vet vi att det väcker nyfikenhet och engagemang. Frågeställningarna som ska fångas upp är många. Att i mesta möjliga mån besvara dessa är avgörande för att stadens invånare ska inkluderas. Den fysiska mötesplatsen spelar då en viktig roll.

I mars 2023 täckte vi av Framtidens Backaplans nya showroom – en dedikerad yta där varumärket får en tydlig plats i det offentliga rummet. Framgångsrik kommunikation, inte minst när det gäller stadsutveckling, är beroende av transparens och dialog. Därför lades stort fokus vid den del av rummet som är till för interaktion. Här kan vem som helst lämna sina synpunkter, förhoppningar eller farhågor inför vad som komma skall. De inkomna kommentarerna och frågorna kommer framöver att behandlas, besvaras och lyftas på projektets webbplats och LinkedIn.

Att jobba långsiktigt med stadsutvecklade kommunikation kräver sakkunskap och lyhördhet gentemot såväl beställare som medborgare – ett uppdrag vi är mycket stolta över att få förvalta i Framtidens Backaplan.

”Att sitta tillsammans med Balder, Riksbyggen och NBB och driva platsvarumärkesutvecklingen för Framtidens Backaplan känns otroligt kul. Med hjälp av Nyla hittar vi vägar att succesivt sätta Framtidens Backaplan på kartan. Ett lärorikt och utmanande arbete där expertkompetens krävs för att hålla ihop helheten och varumärket, något jag tycker att Nyla gör föredömligt.”
Johanne Gabrielson, marknadsansvarig Skandia Fastigheter

”Att utmana marknaden tillsammans både analogt och digitalt med en kreativ part som Nyla känns framtidsmässigt helt rätt och är lika självklart som vårt partnerskap mellan Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder, KF och Riksbyggen”

Magnus Andersson, Senior affärsutvecklare Fastighets AB Balder

Vill du veta mer?
Prata med Hanna Ringmark.